Łasztownia Szczecin

Łasztownia – wyspa rzeczna w Szczecinie – aktualnie jej wschodnie, południowe i północne krańce obramowane są wodami Parnicy, Kanału Zielonego, Odry Zachodniej, Duńczycy i Kanału Wrocławskiego.

Łasztownia od dawna jest uznawana za jedno z najbardziej atrakcyjnych, acz wciąż nie do końca odkrytych miejsc Szczecina. W zamyśle urbanistów ma stać się nowym centrum usługowym, mieszkalnym i kulturalnym miasta. Zanim jednak rozpoczną się na niej planowane inwestycje, niech Łasztownia (a w szczególności Nabrzeże Starówka) zasłynie przede wszystkim z ambitnych i nietuzinkowych akcji kulturalnych. Północny skrawek nasycony jest szczególną atmosferą, o której wyjątkowości stanowi postindustrialny krajobraz składający się z żurawi dźwigowych, wielkiego kompleksu poniemieckiej rzeźni miejskiej czy nieużytkowanych magazynów portowych.

W chwili obecnej ta część Łasztowni, oczekująca na rozpoczęcie inwestycji i programów rewitalizacyjnych, zastyga w próżni, z którą wyśmienicie radzi sobie kultura wykorzystująca każdy jej element, nadająca każdemu budynkowi, każdej maszynie i każdemu urządzeniu nowego znaczenia i nowej funkcji.

 

Źródło tekstu: www.wikipedia.pl , www.muno.pl